Liên hệ

Thông tin liên hệ

Khách sạn Huế Golden Star

34 Võ Thị Sáu, Phú Hội, Huế

T: +84 234.383.1358
P: +84 905.152.342
E: huegoldenstarhotel@gmail.com

Gửi tin nhắn