Rooms

Phòng 3 người nhìn ra Thành phố
Phòng Tiêu chuẩn Giường Đôi hoặc 2 Giường Đơn
Phòng Gia Đình
Deluxe Giường Đôi hoặc 2 Giường Đơn
Superior Giường Đôi hoặc 2 Giường Đơn